Samotne matki/ojcowie

Nie zawsze dzieci przychodzą na świat w tradycyjnej rodzinie, gdzie matka i ojciec zawarli związek małżeński. Różne zdarzenia losowe powodują, że przybywa liczba osób wychowująca samotnie dzieci. W wielu przypadkach rodzicom przysługuje prawo do Kindergeld.

Sama procedura może wprawdzie okazać się bardziej złożona i wymagać przedstawienia dodatkowej dokumentacji, jednak warto zostać wnioskodawcą i złożyć stosowny wniosek o wypłatę Kindergeld.

Dzieci ze związku pozamałżeńskiego

Czy mogę wnioskować o Kindergeld na własne dziecko, jeśli pozostaję w związku pozamałżeńskim?

W przypadku gdy rodzice dziecka nie zawarli związku małżeńskiego, może zostać złożony wniosek na Kindergeld. Oczywiście wymagane jest spełnienie konkretnych warunków oraz musi wystąpić zgoda obojga rodziców. Do takiego wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do zasiłku.

Dzieci samotnych matek

Czy mogę wnioskować o Kindergeld na własne dziecko, jeśli sama je wychowuję?

W przypadku gdy matka dziecka nabyła nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, to oczywiście przysługuje jej wypłata niemieckiego zasiłku rodzinnego.

Dzieci samotnych ojców

Czy mogę ubiegać się o Kindergeld, gdy sam wychowuję dziecko?

Tak. Jeśli jednak matka dziecka żyje, to może się to wiązać z wymogiem dołączenia do akt sprawy specjalnego oświadczenia woli podpisanego przez matkę dziecka.

Dzieci rodziców rozwiedzionych

Czy po rozwodzie przysługuje mi prawo do Kindergeld?

Tak. Jednak w takim przypadku może to być tylko 50% wysokości świadczenia. Każdy przypadek trzeba rozpatrzyć z osobna.