Dzieci niepełnosprawne

Zasiłek na dzieci niepełnosprawne można otrzymać bez ograniczenia wieku – także po osiągnięciu przez dziecko 25-tego roku życia !

Oczywiście muszą zostać spełnione wymagane prawem warunki.

O stanie niepełnosprawności lub upośledzenia możemy mówić wtedy, gdy występuje fizyczne, umysłowe lub psychiczne upośledzenie. Ostra choroba – także jeśli jest długotrwała – nie jest traktowana jako upośledzenie. Dopóki można przewidzieć koniec choroby, to nie mówimy o niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności musi zostać udokumentowany np. przez przedłożenie legitymacji inwalidzkiej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wszelkie inne dokumenty, z których jasno wynika, że dziecko jest niepełnosprawne.