Nowe zasady

Procedura sprawdzania prawa do zasiłku rodzinnego dla obcokrajowców z innych krajów UE  staje się z roku na rok coraz bardziej zaostrzona. Aby potwierdzić istnienie dziecka w kraju unijnym obowiązują zwiększone wymagania. Wysoki zasiłek rodzinny nie ma zaważyć nad decyzją o przeniesieniu miejsca zamieszkania do Niemiec. W ten sposób zareagowano na zwiększona ilość wpływających wniosków na zasiłek rodzinny pracujących w Niemczech obcokrajowców z UE, których dzieci nadal mieszkają w kraju ojczystym. W celu uniknięcia nadużyć przy pobieraniu zasiłku rodzinnego stosuje się zasadę, że Kindergeld wypłacany jest tylko po skontrolowaniu miejsca zamieszkania oraz gdy zostanie podany podatkowy numery identyfikacyjny (Steueridentifikationsnummer) wnioskodawcy oraz dzieci. Dzięki temu numerowi można zidentyfikować osobę. Niemiecka Kasa Rodzinna dzięki wewnętrznemu porównaniu danych i za pomocą numeru identyfikacyjnego może wykluczyć sytuację, w której na jedno dziecko kilka razy zostaje wypłacony zasiłek rodzinny.