Pakiet świadczeń

Rodzicom zarobkującym w Niemczech przysługuje wiele świadczeń pieniężnych na dzieci o charakterze socjalnym, o których wypłacenie warto złożyć wniosek.

 

Świadczenia socjalne na dzieci w Niemczech :

 

>Kindergeld – zasiłek rodzinny

>Kinderzuschlag – dodatek na dzieci

>Elterngeld – rodzicielskie

>Landeserziehungsgeld – zasiłek wychowawczy

>Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy

 

 

 

Miesięczna kwota świadczenia wypłacana na jedno dziecko:

 

>Kindergeld od 219 euro do 250 euro

>Kinderzuschlag 205 euro

>Elterngeld od 300 euro do 1800 euro

>Landeserziehungsgeld od 150 euro do 300 euro

>Betreuungsgeld /obecnie zawieszone świadczenie/