Warto wiedzieć

Opóźnienie wypłaty

W Niemczech wystąpiły problemy z wypłacaniem zasiłku rodzinnego. Wiele rodzin oczekuje zbyt długo na Kindergeld. Okres oczekiwania wynosi kilka miesięcy, a w szczególnych przypadkach procedura przedłuża się do nawet ponad jednego roku. Problemem dotknięci są głównie rodzice, z których jeden pracuje w Niemczech, a drugi wraz z dzieckiem mieszka na stałe poza Niemcami – w innym kraju należącym do Unii Europejskiej (np. w Polsce). Do opóźnień może także dojść w przypadku zatrudnienia przez zagranicznego pracodawcę. Powodem tych utrudnień jest reorganizacja niemieckiej instytucji zajmującej się wypłatą zasiłków rodzinnych. Skutkiem reorganizacji są problemy z terminowym opracowaniem dokumentacji, czego z kolei następstwem są przesunięte terminy wypłacania zasiłków oraz przerwy w wypłacaniu zasiłku. Sprawy zasiłków dla wnioskodawców, którzy posiadają dzieci w Polsce, zostały przeniesione do pięciu oddziałów ze specjalnie wykwalifikowanym personelem. W efekcie końcowym dokumentacja jest bardzo dokładnie weryfikowana.

 

Problem oczekiwania

Występuje wiele powodów, dla których czas oczekiwania na przyznanie Kindergeld wydłuża się.

Powody mogą być następujące: skomplikowana sytuacja rodzinna, brak niezbędnych dokumentów, bądź późniejsze ich nieaktualizowanie. Dlatego to tak ważne, aby wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia, zameldowania, stanu cywilnego itp. były zawsze zgłaszane odpowiednio wcześnie do instytucji zajmującej się wypłatą zasiłku rodzinnego.

 


Dzieci niepełnosprawne

Zasiłek na dzieci niepełnosprawne można otrzymać bez ograniczenia wieku – także po osiągnięciu przez dziecko 25-tego roku życia !

Oczywiście muszą zostać spełnione wymagane prawem warunki.

O stanie niepełnosprawności lub upośledzenia możemy mówić wtedy, gdy występuje fizyczne, umysłowe lub psychiczne upośledzenie. Ostra choroba – także jeśli jest długotrwała – nie jest traktowana jako upośledzenie. Dopóki można przewidzieć koniec choroby, to nie mówimy o niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności musi zostać udokumentowany np. przez przedłożenie legitymacji inwalidzkiej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wszelkie inne dokumenty, z których jasno wynika, że dziecko jest niepełnosprawne.

Zwrot Kindergeld

W przypadku gdy niemiecki zasiłek rodzinny został niesłusznie pobrany, to w takiej sytuacji należy go niezwłocznie zwrócić i to niezależnie od tego z jakiego powodu taka sytuacja zaistniała.

O zwrocie zasiłku informuje Kasa Rodzinna przesyłając decyzję o odpowiedniej treści. Kwota do zwrotu za okres, w którym zasiłek nie przysługiwał, zostanie odjęta z aktualnie pobieranych świadczeń (jeśli znów wystąpi prawo do pobierania owych świadczeń), ale nie więcej niż do połowy aktualnego świadczenia. Jeśli jednak Kindergeld został niesłusznie pobrany i wstrzymany, to wtedy trzeba zwrócić taki zasiłek z własnych środków finansowych.