Landeserziehungsgeld

Landeserziehungsgeld – krajowy zasiłek wychowawczy – to świadczenie, które wypłacane jest w niewielu niemieckich Landach. Przyznawane jest przy pierwszym dziecku na 6 miesięcy, a przy drugim dziecku na 12 miesięcy. Rodzice mogą otrzymać Landeserziehungsgeld na dziecko do trzeciego roku życia. O Landeserziehungsgeld mogą się ubiegać obywatele Niemiec, a także obywatele innych krajów Unii Europejskiej. Warunkiem jest posiadanie zameldowania na terenie Landu, w którym występuje to świadczenie. Przy ubieganiu się o Landeserziehungsgeld należy pamiętać, że rodziców obowiązuje próg dochodowy.

W niemieckich krajach związkowych: Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern oraz Thüringen zrezygnowano z wypłaty tego świadczenia. W Landzie Bayern zamieniono go na Familiengeld. Obecnie jedynie Land Sachsen wypłaca jeszcze rodzicom Landeserziehungsgeld.