Zasiłki luksemburskie

Prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w Luksemburgu ma osoba, która jest tam zatrudniona i ubezpieczona. Dzieci nie muszą razem z wnioskodawcą mieszkać w Luksemburgu, żeby otrzymywać taki zasiłek. Ważnym jest jednak, aby mieć wspólny meldunek w jednym z krajów Unii Europejskiej. Instytucją zajmującą się wypłatą świadczeń jest Caisse Nationale des Prestations Familiales. Zasiłek wypłacany jest zasadniczo do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W szczególnych przypadkach czas ten może zostać wydłużony. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc w jednakowej dla wszystkich dzieci wysokości, która zależy od ilości podopiecznych.