Pakiet świadczeń

Kinderzuschlag

Kinderzuschlag – dodatek na dzieci – można otrzymać na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 lat, nie zmieniły stanu cywilnego (dziecko jest nadal kawalerem lub panną) oraz nadal pozostają w gospodarstwie domowym z rodzicami. Aby otrzymać świadczenie Kinderzuschlag, to trzeba spełnić także szereg dodatkowych warunków. Jednym z nich jest pobieranie Kindergeld.

Wysokość Kinderzuschlag obliczana jest na podstawie dochodów obojga rodziców. Zasiłek wypłacany jest razem z Kindergeld. Przy pobieraniu Kinderzuschlag nie można jednak ubiegać się o innego rodzaju pomoc socjalną.

Elterngeld

Elterngeld – zasiłek rodzicielski – to świadczenie dla młodych rodziców, które zastępuje dochód rodziców czynnych zawodowo. Świadczenie to przyznawane jest na 12 bądź 14 pierwszych miesięcy od narodzenia dziecka. Na którego rodzica zostanie przyznany Elterngeld zależy tak naprawdę od samych rodziców (wiąże się to także z różnicą w przyznanej kwocie). Elterngeld oblicza się na podstawie dochodów rodzica uzyskanych w ostatnich 12 miesiącach przed narodzinami dziecka. Aby ubiegać się o Elterngeld muszą być spełnione pewne warunki. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo dzwoniąc na naszą Infolinię i składając za naszym pośrednictwem wniosek o wypłatę zasiłku rodzicielskiego.


 

Betreuungsgeld

Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy – to świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem. Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wynosiła 100 Euro w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 roku. Od sierpnia 2014 roku kwota zwiększyła się do 150 Euro miesięcznie. Obecnie wyplata świadczenia została zawieszona i nie można składać wniosków o Betreuungsgeld.  

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia była opieka nad dzieckiem sprawowana bezpośrednio przez rodzica. Zasiłek ten przeznaczony był dla rodziców, którzy nie posyłali dzieci ani do żłobka, ani do przedszkola, a sami zajmowali się wychowaniem dziecka. Pieniądze przysługiwały na dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Przez pierwszy rok funkcjonowania zasiłku opiekuńczego były nim objęte dzieci roczne i dwuletnie. Dopiero po upływie roku także dzieci trzyletnie. Poza wymienionymi głównymi warunkami rodzice musieli spełnić także dodatkowe przesłanki ustawowe. Niestety Federalny Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem z roku 2015 wstrzymał możliwość finansowania tego zasiłku. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo dzwoniąc na naszą Infolinię. 

Telefon: 77 46 21 240

 

 

Landeserziehungsgeld

Landeserziehungsgeld – krajowy zasiłek wychowawczy – to świadczenie, które wypłacane jest w niewielu niemieckich Landach. Przyznawane jest przy pierwszym dziecku na 6 miesięcy, a przy drugim dziecku na 12 miesięcy. Rodzice mogą otrzymać Landeserziehungsgeld na dziecko do trzeciego roku życia. O Landeserziehungsgeld mogą się ubiegać obywatele Niemiec, a także obywatele innych krajów Unii Europejskiej. Warunkiem jest posiadanie zameldowania na terenie Landu, w którym występuje to świadczenie. Przy ubieganiu się o Landeserziehungsgeld należy pamiętać, że rodziców obowiązuje próg dochodowy.

W niemieckich krajach związkowych: Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern oraz Thüringen zrezygnowano z wypłaty tego świadczenia. W Landzie Bayern zamieniono go na Familiengeld. Obecnie jedynie Land Sachsen wypłaca jeszcze rodzicom Landeserziehungsgeld.