Dla kogo Kindergeld?

Prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech

Aby uzyskać prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego, to jeden z rodziców powinien pracować w Niemczech lub prowadzić tam  działalność gospodarczą.

Prawo do pobierana Kindergeld posiadają pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w Niemczech, polscy pracownicy oddelegowani do Niemiec, właściciele niemieckiej działalności gospodarczej Gewerbe, właściciele polskiej firmy działającej w Niemczech oraz rodzice ubezpieczeni w Polsce, a pracujący w Niemczech.

Decydujące znaczenie w kwestii przyznania niemieckiego zasiłku rodzinnego ma dla wnioskodawcy jego status podatkowy w Niemczech. Aby ubiegać się o Kindergeld rodzic musi podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy. Gdy rodzic nie posiada takiego statusu w Niemczech, to wtedy zasiłek rodzinny nie zostanie mu wypłacony.

Sprawdzić Państwa status podatkowy? Dzięki tej usłudze dowiecie się, czy posiadacie prawo do pobierania Kindergeld. Zadzwońcie Państwo do naszych doradców, którzy zweryfikują, czy możecie już złożyć już wniosek o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego.