Terminy wypłat

Rodzice ubiegający się o wypłatę Kindergeld na dzieci mają coraz większe problemy z terminowym uzyskaniem świadczenia rodzinnego w Niemczech.

Dokumentacja złożona do niemieckiej Kasy Rodzinnej często czeka wiele miesięcy w kolejce do opracowania, co strasznie wydłuża całą procedurę uzyskania Kindergeld.

Dokładne analizowanie każdego przypadku z osobna i wyłapywanie tych wniosków, które nie spełniają wszystkich wymagań formalnych powodują, że o wypłatę Kindergeld coraz trudniej.  Dokładna weryfikacja dokumentacji skutkuje odrzuceniem wielu wniosków składanych bezpośrednio przez rodziców.  W szczególności coraz trudniej o Kindergeld, gdy sprawy dotyczą dzieci mieszkających poza Niemcami, np. w Polsce. W efekcie końcowym coraz bardziej wzrasta liczba odrzuconych wniosków, a skargi i odwołania nie przynoszą spodziewanych efektów.

 

Co zrobić w takiej sytuacji ?

Rodzice pragnący otrzymywać pieniądze na dzieci z tytułu świadczeń rodzinnych, powinni oddać prowadzenie swoich spraw w ręce zaufanych specjalistów.

Zaostrzone kryteria przyznawania zasiłków rodzinnych na dzieci mieszkające zagranicą powodują, że gdy rodzice sami boją się składać wnioski o przyznanie lub przedłużenie Kindergeld, zaangażowanie specjalisty wydaje się najwłaściwszym rozwiązaniem z tej trudnej sytuacji.

 

 

 

 

 

 

Czy wiecie Państwo o tym, że Kindergeldnummer będący numerem sprawy, może rodzicom wskazać bardzo dokładnie kiedy zostanie wypłacony na dzieci Kindergeld ?

Przyjrzyjcie się Państwo poniższemu przykładowi :

Przykładowy Kindergeldnummer : 123FK123456

Najważniejsza jest ostatnia cyfra numeru. To właśnie ostatnia cyfra Kindergeldnummer wskazuje kiedy będzie wypłacany niemiecki zasiłek rodzinny.

Poniżej znajduje się zestawienie, na podstawie którego rodzic może sprawdzić, czy świadczenie otrzyma na początku, w środku, czy też na końcu miesiąca.

  • Cyfra końcowa 0 – Przelew w pierwszych dniach miesiąca
  • Cyfra końcowa 1 – Przelew w pierwszych dniach miesiąca
  • Cyfra końcowa 2 – Przelew na początku miesiąca
  • Cyfra końcowa 3 – Przelew na początku miesiąca
  • Cyfra końcowa 4 – Przelew na początku/w połowie miesiąca
  • Cyfra końcowa 5 – Przelew na początku/w połowie miesiąca
  • Cyfra końcowa 6 – Przelew w połowie miesiąca
  • Cyfra końcowa 7 – Przelew w połowie miesiąca
  • Cyfra końcowa 8 – Przelew w drugiej połowie miesiąca
  • Cyfra końcowa 9 – Przelew w drugiej połowie miesiąca