Kindergeld

Dla kogo Kindergeld?

Prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech

Aby uzyskać prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego, to jeden z rodziców powinien pracować w Niemczech lub prowadzić tam  działalność gospodarczą.

Prawo do pobierana Kindergeld posiadają pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w Niemczech, polscy pracownicy oddelegowani do Niemiec, właściciele niemieckiej działalności gospodarczej Gewerbe, właściciele polskiej firmy działającej w Niemczech oraz rodzice ubezpieczeni w Polsce, a pracujący w Niemczech.

Decydujące znaczenie w kwestii przyznania niemieckiego zasiłku rodzinnego ma dla wnioskodawcy jego status podatkowy w Niemczech. Aby ubiegać się o Kindergeld rodzic musi podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy. Gdy rodzic nie posiada takiego statusu w Niemczech, to wtedy zasiłek rodzinny nie zostanie mu wypłacony.

Sprawdzić Państwa status podatkowy? Dzięki tej usłudze dowiecie się, czy posiadacie prawo do pobierania Kindergeld. Zadzwońcie Państwo do naszych doradców, którzy zweryfikują, czy możecie już złożyć już wniosek o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego.

Kindergeldnummer

Każdej rodzinie starającej się o świadczenia rodzinne z Niemiec zostaje przyporządkowany numer identyfikacyjny. Dzięki takiemu numerowi niemiecki urzędnik jest w stanie w każdej chwili sprawdzić w systemie daną sprawę i jej status. Należy pamiętać, iż taki numer nie podlega zmianie i jest nadawany przez niemiecką Kasę Rodzinną indywidualnie dla każdej rodziny.

Kindergeldnummer chroni także przed nadużyciami – np. gdy rodzic chciałby pobierać podwójny Kindergeld.

Dodatek dyferencyjny

Pojęcie dodatku dyferencyjnego nieodzownie wiąże się z wystąpieniem prawa do zasiłku w dwóch krajach należących do Unii Europejskiej. W sytuacji gdy rodzic wyjeżdża z Polski do pracy w Niemczech, a w Polsce ma dzieci, na które przysługuje mu świadczenie 500+, to wtedy mamy właśnie taką sytuację.

Wysokość zasiłku jest inna w każdym kraju Unii Europejskiej. Przykładowo w Niemczech zasiłek wynosi 219 euro na pierwsze dziecko. Przepisy przewidują, że różnicę w ich wysokości (tzw. dodatek dyferencyjny) pokryje drugi z krajów, w którym przysługuje on w wyższej kwocie. W przypadku jeśli pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma jeden kraj, ale ze względu na obowiązujące kryterium dochodowe zasiłek nie może być przyznany, to drugi z krajów zobowiązany jest do wypłacania zasiłku w pełnej wysokości. 

Nowe zasady

Procedura sprawdzania prawa do zasiłku rodzinnego dla obcokrajowców z innych krajów UE  staje się z roku na rok coraz bardziej zaostrzona. Aby potwierdzić istnienie dziecka w kraju unijnym obowiązują zwiększone wymagania. Wysoki zasiłek rodzinny nie ma zaważyć nad decyzją o przeniesieniu miejsca zamieszkania do Niemiec. W ten sposób zareagowano na zwiększona ilość wpływających wniosków na zasiłek rodzinny pracujących w Niemczech obcokrajowców z UE, których dzieci nadal mieszkają w kraju ojczystym. W celu uniknięcia nadużyć przy pobieraniu zasiłku rodzinnego stosuje się zasadę, że Kindergeld wypłacany jest tylko po skontrolowaniu miejsca zamieszkania oraz gdy zostanie podany podatkowy numery identyfikacyjny (Steueridentifikationsnummer) wnioskodawcy oraz dzieci. Dzięki temu numerowi można zidentyfikować osobę. Niemiecka Kasa Rodzinna dzięki wewnętrznemu porównaniu danych i za pomocą numeru identyfikacyjnego może wykluczyć sytuację, w której na jedno dziecko kilka razy zostaje wypłacony zasiłek rodzinny.

Błędy w Kindergeld

Najczęściej powtarzającymi się problemami występującymi w trakcie wnioskowania lub pobierania Kindergeld są: niewiedza lub niekompletna wiedza, posiadanie sprzecznych informacji, niekompletne lub nieaktualne dane oraz przedłożenie niewłaściwych bądź niekompletnych dokumentów. Coraz częściej popełnianym błędem jest nieinformowanie Kasy Rodzinnej o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na życie rodzinne, jak np. zmiana stanu cywilnego, adresu lub numeru konta. Dużym błędem osób pobierających Kindergeld jest brak dotrzymywania terminów wyznaczonych przez Kasę Rodzinną.

Jak ustrzec się pomyłek i błędów?

Jak uchronić się przed wstrzymaniem wypłaty zasiłku i nałożeniem kary?

O skutecznym sposobie aktualizacji danych w niemieckiej Kasie Rodzinnej dowiedzą się Państwo w trakcie konsultacji z naszymi doradcami po uprzednim złożeniu dokumentów.

Kindergeld, a inne zasiłki

Kolizja zasiłków

Pobieranie kilku świadczeń rodzinnych w Niemczech jest możliwe. Jednak w każdym przypadku trzeba sprawdzić warunki, na jakich odbywa się wypłata poszczególnych świadczeń. Można przykładowo pobierać zarówno Elterngeld jak i Kindergeld, gdyż są to świadczenia niezależne od siebie.

Istnieją jednak świadczenia, które wykluczają jednoczesne pobieranie Kindergeld. Aby uniknąć kolizji zasiłków warto zawsze sprawdzić aktualny stan prawny i wybrać dla siebie ten zasiłek, który gwarantuje więcej pieniędzy.

Decyzja odmowna

Brak lub ustanie prawa

Niemiecki zasiłek rodzinny (Kindergeld) nie przysługuje w przypadku, gdy jest przyznany w Niemczech: dodatek na dziecko (Kinderzulage), świadczenie na dziecko z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego (Kinderzuschuss aus einer gesetzlichen Rentenversicherung), bądź przyznane są zagraniczne świadczenia porównywalne wysokością do kwot niemieckiego zasiłku rodzinnego, dodatku na dziecko, itp.

Jeżeli macie Państwo problemy związane z ustaniem prawa do zasiłku rodzinnego, wstrzymano Wam wypłatę Kindergeld lub co gorsza – żąda się od Was zwrotu wcześniej wypłaconego zasiłku – koniecznie skontaktujcie się Państwo z naszymi doradcami w celu ustalenia poszczególnych kroków działania.

W razie potrzeby złożymy w Państwa imieniu odwołanie lub skargę i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby przywrócić wypłatę świadczenia.