Kinderzuschlag

Kinderzuschlag – dodatek na dzieci – można otrzymać na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 lat, nie zmieniły stanu cywilnego (dziecko jest nadal kawalerem lub panną) oraz nadal pozostają w gospodarstwie domowym z rodzicami. Aby otrzymać świadczenie Kinderzuschlag, to trzeba spełnić także szereg dodatkowych warunków. Jednym z nich jest pobieranie Kindergeld.

Wysokość Kinderzuschlag obliczana jest na podstawie dochodów obojga rodziców. Zasiłek wypłacany jest razem z Kindergeld. Przy pobieraniu Kinderzuschlag nie można jednak ubiegać się o innego rodzaju pomoc socjalną.