Bezpieczna przyszłość

Rodzice chcą bezpieczeństwa finansowego dla swoich dzieci. W trosce o zapewnienie dzieciom podstawowych potrzeb, dobrego wykształcenia oraz dobrego startu w późniejszym dorosłym życiu, wprowadzono bogaty pakiet świadczeń rodzinnych. Nie wszystkie rodziny mają możliwości finansowe, żeby zapewnić swoim pociechom taki poziom życia, jaki by chciały. W takich sytuacjach dla rodzin, w których jedna osoba (przeważnie ojciec) wyjeżdża do pracy za granicę, dużym wsparciem finansowym jest otrzymywanie zagranicznego zasiłku rodzinnego (Kindergeld). Pieniądze uzyskane dzięki Kindergeld można przeznaczyć na żywność, słodycze, wycieczki, a przede wszystkim na kształcenie dziecka i na jego rozwój.

Jeżeli mamy prawo do Kindergeld, to pozwólmy naszym dzieciom skorzystać z szansy na lepsze życie.

Nasze usługi zapewnią Państwa dzieciom lepszą przyszłość!