Dodatek dyferencyjny

Pojęcie dodatku dyferencyjnego nieodzownie wiąże się z wystąpieniem prawa do zasiłku w dwóch krajach należących do Unii Europejskiej. W sytuacji gdy rodzic wyjeżdża z Polski do pracy w Niemczech, a w Polsce ma dzieci, na które przysługuje mu świadczenie 500+, to wtedy mamy właśnie taką sytuację.

Wysokość zasiłku jest inna w każdym kraju Unii Europejskiej. Przykładowo w Niemczech zasiłek wynosi 219 euro na pierwsze dziecko. Przepisy przewidują, że różnicę w ich wysokości (tzw. dodatek dyferencyjny) pokryje drugi z krajów, w którym przysługuje on w wyższej kwocie. W przypadku jeśli pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma jeden kraj, ale ze względu na obowiązujące kryterium dochodowe zasiłek nie może być przyznany, to drugi z krajów zobowiązany jest do wypłacania zasiłku w pełnej wysokości.