Betreuungsgeld

Betreuungsgeld – zasiłek opiekuńczy – to świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem. Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wynosiła 100 Euro w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 roku. Od sierpnia 2014 roku kwota zwiększyła się do 150 Euro miesięcznie. Obecnie wyplata świadczenia została zawieszona i nie można składać wniosków o Betreuungsgeld.  

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia była opieka nad dzieckiem sprawowana bezpośrednio przez rodzica. Zasiłek ten przeznaczony był dla rodziców, którzy nie posyłali dzieci ani do żłobka, ani do przedszkola, a sami zajmowali się wychowaniem dziecka. Pieniądze przysługiwały na dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Przez pierwszy rok funkcjonowania zasiłku opiekuńczego były nim objęte dzieci roczne i dwuletnie. Dopiero po upływie roku także dzieci trzyletnie. Poza wymienionymi głównymi warunkami rodzice musieli spełnić także dodatkowe przesłanki ustawowe. Niestety Federalny Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem z roku 2015 wstrzymał możliwość finansowania tego zasiłku. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo dzwoniąc na naszą Infolinię. 

Telefon: 77 46 21 240