Opóźnienie wypłaty

W Niemczech wystąpiły problemy z wypłacaniem zasiłku rodzinnego. Wiele rodzin oczekuje zbyt długo na Kindergeld. Okres oczekiwania wynosi kilka miesięcy, a w szczególnych przypadkach procedura przedłuża się do nawet ponad jednego roku. Problemem dotknięci są głównie rodzice, z których jeden pracuje w Niemczech, a drugi wraz z dzieckiem mieszka na stałe poza Niemcami – w innym kraju należącym do Unii Europejskiej (np. w Polsce). Do opóźnień może także dojść w przypadku zatrudnienia przez zagranicznego pracodawcę. Powodem tych utrudnień jest reorganizacja niemieckiej instytucji zajmującej się wypłatą zasiłków rodzinnych. Skutkiem reorganizacji są problemy z terminowym opracowaniem dokumentacji, czego z kolei następstwem są przesunięte terminy wypłacania zasiłków oraz przerwy w wypłacaniu zasiłku. Sprawy zasiłków dla wnioskodawców, którzy posiadają dzieci w Polsce, zostały przeniesione do pięciu oddziałów ze specjalnie wykwalifikowanym personelem. W efekcie końcowym dokumentacja jest bardzo dokładnie weryfikowana.

 

Problem oczekiwania

Występuje wiele powodów, dla których czas oczekiwania na przyznanie Kindergeld wydłuża się.

Powody mogą być następujące: skomplikowana sytuacja rodzinna, brak niezbędnych dokumentów, bądź późniejsze ich nieaktualizowanie. Dlatego to tak ważne, aby wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia, zameldowania, stanu cywilnego itp. były zawsze zgłaszane odpowiednio wcześnie do instytucji zajmującej się wypłatą zasiłku rodzinnego.