Pomniejszony Kindergeld

Dlaczego od Kindergeld można odjąć kwotę odpowiadającą polskim świadczeniom rodzinnym?

Przy wypłacie Kindergeld można pomniejszyć przyznaną kwotę o wysokość polskiego zasiłku rodzinnego, gdy występuje do niego prawo. Dzieje się tak w przypadku, gdy nie udokumentowaliśmy wystarczająco faktu, że nie przysługuje nam zasiłek rodzinny w Polsce. Można jednak uniknąć takiej sytuacji, ale wymaga to odpowiedniego udokumentowania stanu faktycznego.