Zwrot Kindergeld

W przypadku gdy niemiecki zasiłek rodzinny został niesłusznie pobrany, to w takiej sytuacji należy go niezwłocznie zwrócić i to niezależnie od tego z jakiego powodu taka sytuacja zaistniała.

O zwrocie zasiłku informuje Kasa Rodzinna przesyłając decyzję o odpowiedniej treści. Kwota do zwrotu za okres, w którym zasiłek nie przysługiwał, zostanie odjęta z aktualnie pobieranych świadczeń (jeśli znów wystąpi prawo do pobierania owych świadczeń), ale nie więcej niż do połowy aktualnego świadczenia. Jeśli jednak Kindergeld został niesłusznie pobrany i wstrzymany, to wtedy trzeba zwrócić taki zasiłek z własnych środków finansowych.