Trudne pytania

Oczekiwanie na Kindergeld

Czas oczekiwania na przyznanie zasiłku rodzinnego z Niemiec zależy od wielu czynników. Jednym z nich są dokumenty, które wysyłamy do niemieckiej Kasy Rodzinnej. Przedstawia się w nich indywidualną sytuację rodzinną, okres bycia czynnym zawodowo w Niemczech oraz ustalenia dotyczące dzieci np. gdzie przebywają i w jakim są wieku. Następnym czynnikiem wpływającym na przyznanie Kindergeld może być ustalenie kraju odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń rodzinnych. Ważnych aspektem wpływającym na wydłużanie się sprawy jest liczba wniosków złożonych w danym okresie do odpowiedniej Kasy Rodzinnej. Samych czynników mających wpływ na przyznanie świadczeń rodzinnych w Niemczech jest mnóstwo. Urzędnik zobowiązany jest podejść do każdej rodziny w indywidualny sposób. Dlatego też coraz częściej rodzice spotykają się z sytuacją, że długo trwa czas oczekiwania na opracowanie dokumentów w niemieckiej Kasie Rodzinnej.

Na Państwa życzenie możemy sprawdzić aktualny stan sprawy po uprzednim umocowaniu nas do jej monitorowania. W razie potrzeby napiszemy w Państwa imieniu odwołanie, a także przyspieszymy proces rozpatrywania przedłużającej się sprawy.

Samotne matki/ojcowie

Nie zawsze dzieci przychodzą na świat w tradycyjnej rodzinie, gdzie matka i ojciec zawarli związek małżeński. Różne zdarzenia losowe powodują, że przybywa liczba osób wychowująca samotnie dzieci. W wielu przypadkach rodzicom przysługuje prawo do Kindergeld.

Sama procedura może wprawdzie okazać się bardziej złożona i wymagać przedstawienia dodatkowej dokumentacji, jednak warto zostać wnioskodawcą i złożyć stosowny wniosek o wypłatę Kindergeld.

Dzieci ze związku pozamałżeńskiego

Czy mogę wnioskować o Kindergeld na własne dziecko, jeśli pozostaję w związku pozamałżeńskim?

W przypadku gdy rodzice dziecka nie zawarli związku małżeńskiego, może zostać złożony wniosek na Kindergeld. Oczywiście wymagane jest spełnienie konkretnych warunków oraz musi wystąpić zgoda obojga rodziców. Do takiego wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do zasiłku.

Dzieci samotnych matek

Czy mogę wnioskować o Kindergeld na własne dziecko, jeśli sama je wychowuję?

W przypadku gdy matka dziecka nabyła nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, to oczywiście przysługuje jej wypłata niemieckiego zasiłku rodzinnego.

Dzieci samotnych ojców

Czy mogę ubiegać się o Kindergeld, gdy sam wychowuję dziecko?

Tak. Jeśli jednak matka dziecka żyje, to może się to wiązać z wymogiem dołączenia do akt sprawy specjalnego oświadczenia woli podpisanego przez matkę dziecka.

Dzieci rodziców rozwiedzionych

Czy po rozwodzie przysługuje mi prawo do Kindergeld?

Tak. Jednak w takim przypadku może to być tylko 50% wysokości świadczenia. Każdy przypadek trzeba rozpatrzyć z osobna.

Pomniejszony Kindergeld

Dlaczego od Kindergeld można odjąć kwotę odpowiadającą polskim świadczeniom rodzinnym?

Przy wypłacie Kindergeld można pomniejszyć przyznaną kwotę o wysokość polskiego zasiłku rodzinnego, gdy występuje do niego prawo. Dzieje się tak w przypadku, gdy nie udokumentowaliśmy wystarczająco faktu, że nie przysługuje nam zasiłek rodzinny w Polsce. Można jednak uniknąć takiej sytuacji, ale wymaga to odpowiedniego udokumentowania stanu faktycznego.