Decyzja odmowna

Brak lub ustanie prawa

Niemiecki zasiłek rodzinny (Kindergeld) nie przysługuje w przypadku, gdy jest przyznany w Niemczech: dodatek na dziecko (Kinderzulage), świadczenie na dziecko z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego (Kinderzuschuss aus einer gesetzlichen Rentenversicherung), bądź przyznane są zagraniczne świadczenia porównywalne wysokością do kwot niemieckiego zasiłku rodzinnego, dodatku na dziecko, itp.

Jeżeli macie Państwo problemy związane z ustaniem prawa do zasiłku rodzinnego, wstrzymano Wam wypłatę Kindergeld lub co gorsza – żąda się od Was zwrotu wcześniej wypłaconego zasiłku – koniecznie skontaktujcie się Państwo z naszymi doradcami w celu ustalenia poszczególnych kroków działania.

W razie potrzeby złożymy w Państwa imieniu odwołanie lub skargę i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby przywrócić wypłatę świadczenia.