Błędy w Kindergeld

Najczęściej powtarzającymi się problemami występującymi w trakcie wnioskowania lub pobierania Kindergeld są: niewiedza lub niekompletna wiedza, posiadanie sprzecznych informacji, niekompletne lub nieaktualne dane oraz przedłożenie niewłaściwych bądź niekompletnych dokumentów. Coraz częściej popełnianym błędem jest nieinformowanie Kasy Rodzinnej o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na życie rodzinne, jak np. zmiana stanu cywilnego, adresu lub numeru konta. Dużym błędem osób pobierających Kindergeld jest brak dotrzymywania terminów wyznaczonych przez Kasę Rodzinną.

Jak ustrzec się pomyłek i błędów?

Jak uchronić się przed wstrzymaniem wypłaty zasiłku i nałożeniem kary?

O skutecznym sposobie aktualizacji danych w niemieckiej Kasie Rodzinnej dowiedzą się Państwo w trakcie konsultacji z naszymi doradcami po uprzednim złożeniu dokumentów.